Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm HHSTProjekterKontaktDagsorden og ReferatGeneralforsamlingVedtægter HHSTFUR - Fælles Udviklings RådFacebookLinks
Foto:

Ordinær Generalforsamling 2014

HHST Udviklingsråd

 

Beretninger fra HHST generalforsamling 2015-03-12:
Beretning fra Henry Koch.

Beretning ved formand Henry Koch

Udviklingsrådene har eksisteret siden 2007 med det formål at være talerør, at være netværksdanner og formidle dialog mellem Varde Kommune og de lokale byer.

Vi har i alle årene haft fokus på at blive kendt og accepteret som en del af de lokale aktører i lokalområdet. Synlighed har været et fast punkt for alle udviklingsråd, også for HHST.

Det har været en særlig udfordring for de udviklingsråd som udgøres af flere byer, også for HHST, men vi har besluttet at nu ved beboerne i vores byer at vi findes.

Vi har også erfaret at tingene ikke udvikler sig ved egen kraft, det sker ikke af sig selv, men vi skal involvere os i byernes udvikling i form af projekter. Enten ved selv at starte nogle projekter eller ved at deltage som ressourcepersoner.

Projektmidler som er tildelt udviklingsrådene er et godt middel til synliggørelse. Midler til den enkelte by eller som et fællesprojekt, som så er absolut den sværeste projektform fordi projektmidler skal være med til at skabe ”borgerinddragende aktiviteter”.

Overordnet set føler vi at ha´ indfriet målsætningen med udviklingsrådet. Men må også erkende at det er svært at finde nye ildsjæle til de nye initiativer som er
nødvendig for at bevare og udvikle de lokale byer. Det er tit og ofte de samme personer vi møder hver gang og at ” de unge” ikke føler behov for de fælles udfordringer.

Samarbejdet i HHST

Samarbejdet mellem de fire byer er fortsat godt og konstruktivt, og vi bytter gerne ideer og initiativer uden skelen til hver der har ejerskab af indsatsen.

Udviklingskataloget

Udvikling af udviklingskataloget var sat som et mål for 2014, men vi må erkende, at det mål nåede vi ikke helt.
Varde Kommunes målsætning er, at alle byer bør have en udviklingsplan. Startende for største byer, men også de mindre byer bør have en plan for deres
udvikling.
Både for byens egen skyld, men også for en samlet plan for hele kommunen. Hodde/Tistrup har startet op på processen med en vision for de to byer.

Struktur og FUR – fælles udviklingsråd

Det fælles udviklingsråd fungerer efter min bedste overbevisning bedre og bedre, her skabes en dialog på tværs af de ni udviklingsråd. Både indbyrdes mellem
udviklingsrådene og mellem kommunens administration.
Mange indsatser starter her og fælles opfattelser afstemmes før de skal formidles videre til lokalområdet. Kommissoriet for udvalg som nedsættes af FUR skal sikre
at problemløs implementering.
Struktur for udviklingsrådene har stået på et stykke tid, og har nu fået den endelige udformning.
Model for udviklingsråd og samspil med kommunen fortsætter som hidtil med ni udviklingsråd og et fælles udviklingsråd(FUR), men nu organiseret under økonomiudvalget. Fritid og Kultur vil fortsat være daglig samarbejdspartner og med Hanne Jespersen som kontaktperson.
Mødestrukturen er aftalt således at fællesmødet mellem udviklingsråd og byråd afholdes som et forårsmøde og et efterårsmøde hvor udviklingsråd og
økonomiudvalg mødes.
Økonomiudvalget har lavet ”udviklingspulje” som kan søges til projekter til fx udvikling af vores lokalområder.

Bestyrelsesarbejdet

Det er nogenlunde det samme hold som fungeret sammen i en årrække og er gode til at hjælpe og orientere hinanden.
Det er altid hyggeligt at være sammen, og vi har samme vilje til at gøre det bedre for byerne, men det er vigtigt at vi hele tiden får tilført ”nyt blod”.
Tendensen med problemet med at finde nye ansigter til en bestyrelse gælder også HHST, og det kan betyde et fremtidigt problem.
Tak til Hanne Jespersen for altid at være parat til at finde løsninger og at hjælpe til når det brænder på.

Beretning fra Per Jespersgaard (Horne)
Beretning - Horne.

Der har i året været 2 borgerinddragende møder - et forårs og efterårsmøde. Formænd fra foreningerne i hele Horne sogn og erhvervsdrivende var inviteret.
På forårsmødet var der et forslag til hvordan vi hele byen/sognet være enige om at lave en aktivitet – jo forslaget lød på at assistere uden for byen/sognet. Kort efter var der indkaldt til fælles møde for interresserede – og så kørte projektet – her var kodeordene en fællesopgave og da projektet kørte var over 160 personer aktiveret over 5 dage – det var selvfølgelig ikke gået uden de ildsjæle der lagde masser af arbejdskraft i at koordinere og samle op på alle de forskellige opgaver der var.
Forældregruppe arbejdede med trafiksikkerhed, her blev udviklingsrådet inddraget, der var flere gode forslag f.eks. cykelsti fra Asp til Stundsig, forgængerfelt på Stadionvej i Horne mellem Skolen og Idrætsparken samt hastighedsdæmpende foranstaltninger i Stundsig.
Sogneforeningen har fået en helt ny hjemmeside op at stå, hvor brugerne selv kan indsætte arrangementer osv..
På formandsmødet i efteråret blev endnu et stort projekt fremlagt af Sogneforeningen Blomstrende landsby. Målet er den første blomst og lad os se om vi måske kan opsætte endnu et mål om et årstid.
Det første orienterende møde i december, samlede over 60 personer og ud af disse blev der efterfølgende lavet 5 grupper til at udføre arbejdet med diverse beskrivelser, som sogneforeningen håber at være færdig og samskrevet - - måske i 2015.
Vor sogneforening har haft en fra politiet ude og fortælle om Nabohjælp, dette kunne dog ikke trække så mange personer som Blomstrende landsby. Et rigtigt godt informationsmøde som det nok tager lidt tid inden ”det rigtigt bundfælder sig”.

Vore nye byportaler er rendt ind i problemer med placeringen – bureaukratiet er ved at spænde ben – og det lige efter at der er etableret og betalt elforbindelser til tavlerne.
Vor opgave, som jeg nævnte sidste år, har været at lige”prikke ” til bestyrelserne i foreninger, når der dukker invitationer eller tiltag op, der kræver kommentarer eller direkte svar. Det foregår oftes ved, at skrivelser bliver sendt endnu engang til de respektive foreninger eller vi kontakter formænd direkte – og det er ikke blevet mindre - . Vi ser udviklingsrådet som støtte og hjælp - Vi forsøger at deltage i de møder Varde Kommune inviterer til - og endnu vigtigere -forsøger vi, nogle gange med kort varsel, at få personer fra de involverede foreninger med til møderne.
Til slut er der er en stor ros til alle foreningerne i Horne som møder op til vore formandsmøder og især - de ideer som pludseligt popper op og hurtigt bliver til noget, samt dem som giver meget arbejde til ophavspersonerne – her tænkes på Blomstrende landsby.

Beretning fra Anne-Lis Brodersen (Sig)

Efter udnævnelsen af: Årets landsby 2013 har Sig haft en lille hvileperiode.


Vindmøllemidler:
Vi fik en slem lussing i forhold til ansøgningerne om Vindmøllemidlerne, idet mange projekter i Sig først var godtaget men blev så efterfølgende trukket tilbage p.g.a. ændrede krav dertil. Derfor måtte vi blandt andet vinke farvel til byportaler og digital skærm ved Brugsen.
Skolegårdsprojektet blev gennemført og står nu smuk og indbydende til gode legeaktiviteter.


Karlsgårdedag:
Her afprøvede vi første gang at flere foreninger samarbejdede med at have en aktivitet/stand på Karlsgårdedagen. Med fine bannere, kaffe og kage og fysiske udfordringer lavede vi et fint statement, som markerede byen.


Ambassadører:
Vore 3 ambassadører har nu udvidet deres aktiviteter til også at være velkomstambassadører og bringer nu en flot velkomstkurv med gavekort til nogle af byens virksomheder plus bogen:
”Lokalhistoriske glimt fra et lille samfund” ud til nye beboere.


Ophalerplads/naturplads:
Flere år tilbage fik vi tildelt 100.000 kr. til oprettelse af en naturplads ved Varde å mellem Vesterbækvej og Karlsgårdevej. P.g.a. en del tovtrækkeri mellem naturstyrelsen og kommunen er det først nu lykkedes af få etableret pladsen, og vil planlægger en indvielse her i foråret.


Udviklingsplansmøde:
Med tekniskforvaltning gennemgik vi udviklingsplaner for Sig. Det var godt at blive informeret tidligt i planlægningen og at de tog sig tid til at lave en SWAT-analyse sammen med os. Det er et godt arbejdsredskab, som vi kan tage med hjem og bruge i dialog med andre Sig-borgere.


Visionsmøde:
I efteråret holdt borgerforeningen i samarbejde med udviklingsrådets medlemmer et visionsmøde.
Her deltog ca. 40 personer, hvor byens forskellige tiltag blev debateret.

Foreningsmøde/Blomstrende landsby:
I februar har vi holdt foreningsmøde, som tog udgangspunkt i vores kommende arbejde med ”Blomstrende landsby” op. Det var en sand fornøjelse at høre om foreningernes mange aktiviteter og samarbejde med foreninger og personer i de omkringliggende byer.
Ref: Anne-Lis

Beretning fra Ragnar Johannesen (Hodde og Tistrup)
Info fra Hodde/Tistrup. 12-3-2015

1. Vækstudvalget
a. Arbejdet med gang-stierne omkring Letbæk. Som er blevet færdige.
b. Grønne plet ved indkørsel til Tistrup
c. Gelænder ved tunnel under banen.
d. Man arbejder med forskellige projekter omkring udvidelse af JANUS bygningen.
e. Hodde har arbejdet med at få cykkelsti mellem Tistrup og Hodder, og den er nu
godkendt ved kommunen.
f. Hodde har arbejdet med at få by portaler sat op.
g. Hodde har stor succes med Varde å dag .

2. HHST
a. Hørring på Fritids- og Klubområdet.
   i. Forsøg på at få input, hvilket ikke var nogen succes.
b. Formands møde med foreningerne
   i. Informationer om de forskellige foreningers tiltag.
   ii. Vigtig at vi informerer hinanden om hvad vi laver.
c. Udviklingsplan for Hodde Tistrup. ProHoddeTistrup måske lidt ”kækt” navngivning, men ingen har brokket sig, og vi skal vel også ha’ lidt for de penge som Varde
Kommune har brugt på at finde navnet til ProVarde 
   i. Et lille formøde med 4 udkast til vision for Hodde Tistrup, fortalte os om hvilke områder der skal arbejdes med.
   ii. Stort arbejde, vigtig med samarbejde med kommunen og derfor tog vi imod tilbuddet fra Varde Kommune og aflyste borgermøde, som dog kommer når ProHoddeTistrup har fået planen på plads.

Interesse område - Navn

Hodde - Vinni Schmidt
Hodde  -Ole Haahr Hansen
Kunst - Asbjørn Fischer
Børnehaven - Tina Poulsen
Skolen - Arthur Hvelplund
industri - Jørn Brink
butikker - Mette Bertelsen
Foreninger ??
Kirken - Egon B. Pedersen
Borgerforening - Lars Lindblad
Udviklingsråd - Ragnar Johannesen

   iii. Planen er at vi starter med det første møde den 25-3-2015.
   iv. Hvis der er nogen som vil have en ide om hvad så er der kopier af Ansager udviklingsplan. Og der er også en hæfte der hedder ”De mindre byer i Varde
Kommune” som er meget interessant. Den viser mange sjove ting om de forskellige byer.
   v.
   vi.
d. RUBAN kommunikations Projekt.
   i. Her har Henry ”listet” sig ind.

Generalforsamlingen 2014

Download beretningen her:

2014 Årsberetning